Huomattavan monia meitä tällä pallolla tallaavia tuntuu miltei riivaavan yksi ja sama haave: tulla kirjailijaksi. Tämän nimenomaisen haaveen toteuttaminen on Kampus Kustannuksen erikoisalaa. Jos pöytälaatikostasi tai tietokoneesi muistin sopukoista löytyy materiaalia, jonka uskoisit kiinnostavan myös muita, ota rohkeasti askel kohti unelmaasi ja lähetä käsikirjoituksesi Kampus Kustannukselle!

Mikä meitä kiinnostaa?

Kampus Kustannus etsii jatkuvasti uusia käsikirjoituksia. Julkaisemme mielellämme tietokirjallisuutta, jota muokataan usein akateemisesta tutkimuksesta, kuten pro gradu -tutkielmista ja väitöskirjoista. Mikäli oma luomuksesi kaipaa julkaisukanavaa ja huutaa mainetta, ota yhteyttä! Työstämme myös toimitusneuvostossa tai yliopistossa syntyneistä ideoista kokoelmateoksia yhteistyössä Jyväskylän yliopiston laitosten kanssa. Vastaanotamme tietenkin myös yliopistotutkimuksen ulkopuolisia käsikirjoituksia.

Vaikka painopisteemme on tietokirjallisuudessa, julkaisemme myös kaunokirjallisia teoksia. Näihin teoksiin on tähän mennessä lukeutunut niin käännöskirjallisuutta, kotimaista proosaa, sarjakuvia kuin lyriikkaakin. Kaunokirjallisten teosten julkaisupäätöstä tehtäessä pohdimme ennen kaikkea tulevan teoksen kulttuurista arvoa. Päätökseen vaikuttaa tietenkin myös asiakaskuntamme, joka koostuu lähinnä yliopiston henkilökunnasta, opiskelijoista ja paikallisista asukkaista.

Ohjeet käsikirjoituksen tarjoamiseen

Otamme mielellämme vastaan käsikirjoituksia ja kirjaideoita. Mieluiten vastaanotamme mahdollisimman valmiita ja kokonaisia käsikirjoituksia. Jos käsikirjoituksesi on kuitenkin vasta osittain valmis, niin liitä tekstinäytteen oheen synopsis tai suunnitelma, josta käy ilmi millainen valmiin käsikirjoituksen olisi tarkoitus olla.

Toivomme, että käsikirjoitukset toimitetaan meille ensisijaisesti sähköisesti. Sähköisiä käsikirjoituksia otamme vastaan sähköpostin liitetiedostoina ja yhteydenottolomakkeen kautta. Tiedostomuodon tulee olla .rtf, .doc tai .pdf.

Jos lähetät käsikirjoituksesi paperikopiona, niin kiinnitäthän huomiota tekstin luettavuuteen (selkeä kirjasinkoko ja riittävä riviväli) ja lisää tekstiin sivunumerot. Varmistathan, että yhteystietosi löytyvät saatekirjeestä ja käsikirjoituksen ensimmäiseltä sivulta. Huomioithan myös, että emme palauta käsikirjoituksia tai niiden osia takaisin kirjoittajille, joten lähetäthän käsikirjoituksestasi ainoastaan kopion. Voit lähettää käsikirjoituksesi paperikopiona osoitteeseen:

Kampus Kustannus
c/o Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Keskussairaalantie 2
40600 Jyväskylä

Kampus Kustannuksen toimitusneuvosto käsittelee kaikki meille lähetetyt käsikirjoitukset ja ideat. Pyrimme myös antamaan palautetta kaikille käsikirjoituksen lähettäneille.

Näin prosessi etenee

  1. Lähetä käsikirjoitus sähköisesti tai paperikopiona.
  2. Toimitusneuvosto vastaanottaa käsikirjoituksen ja perehtyy siihen.
  3. Toimitusneuvosto käsittelee käsikirjoitusta kokouksessaan ja päättää, otetaanko käsikirjoitus julkaisuohjelmaan.
  4. Käsikirjoituksesta lähetetään kirjailijalle palaute. Jos käsikirjoitus otetaan julkaisuohjelmaan, kirjalle osoitetaan Kampus Kustannukselta kustannustoimittaja. Kirjailija ja kustannustoimittaja hiovat yhteistyössä teoksen julkaisukuntoon.