taidetta-tutkimaan

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja (86)

Tekijät Annika Waenerberg &
Satu Kähkönen (toim.)
Julkaisuvuosi 2012
Sivuja 376

ISBN 978-951-9113-86-9

Taidetta tutkimaan on Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen taidehistorian tutkijoiden ja opettajien tekemä kirja, jonka artikkeleissa pureudutaan konkreettisesti taidehistorian lähestymistapoihin ja menetelmiin. Kirjassa tarkastellaan käsitteiden, tekstien ja kertomusten kautta visuaalisia ilmiöitä ja niiden merkityksiä, erilaisia lähestymistapoja kuviin ja kuvastoihin sekä haasteita, joita materiaalisuus asettaa taiteen tutkimukselle.

Kirjan kokonaisuudessa korostuu se, miten taiteesta ja visuaalisista ilmiöistä kirjoitetaan ja miten kuvia katsotaan ja tulkitaan. Lisäksi artikkeleissa tarkastellaan, miten taiteilija, taideteos, taideteoksen näyttely- ja omistushistoria ja taideteoksen aineellisuus kietoutuvat yhteen. Jokaisessa artikkelissa pohditaan metodologisia näkökulmia ja niiden periaatteita, rajoituksia ja ongelmia. Lisäksi tarjotaan havainnollisia tapauksia tai esimerkkejä.

Kirjan artikkelien kirjoittajat ovat Annika Waenerberg, Satu Kähkönen, Tuuli Lähdesmäki, Ulla Pohjamo, Mikko Pirinen, Katja Fält, Antti Vallius, Lauri Ockenström, Sari Kuuva, Jussi Saarinen, Elina Sopo, Hanna Pirinen, Tiina Koivulahti ja Ari Tanhuanpää.