Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja (41)

Tekijä Pertti Töttö
Julkaisuvuosi 1997
Sivuja 168

ISBN 951-9113-41-X

Suomalaisen sosiologian Bart Simpson ottaa pamfletissaan mittaa laadullisen tutkimuksen itsestäänselvyyksistä. Tässä tekijänsä ”filosofis-lintutieteellisessä pääteoksessa” kyytiä saavat niin Alasuutari, Weber kuin feministitkin.

KT Pentti Moilanen kirjoittaa arviossaan (Kasvatus 2/1998): ”Tötön teos kannattaa lukea. Kvalitatiivisen tutkimuksen metodioppaat ovat saaneet rinnalleen teoksen, joka antaa opiskelijoille ja varttuneillekin tieteenharjoittajille välineitä pohtia tieteen tekemisen peruskysymyksiä; ’teoreettisten ajatusten ja kokemusperäisen evidenssin vuoropuhelua’.”