Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja (88)

Tekijä Hannu Nikulainen (toim.)
Julkaisuvuosi 2013
Sivuja 238

ISBN 978-951-9113-88-3

Filosofiaa, “viisaustiedettä”, on usein pidetty muiden tieteiden äitinä ja perustana. Kampus Kustannuksen julkaiseman Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan – Filosofian graduantologian tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Jyväskylän yliopistossa harjoitettua filosofian tutkimusta ja filosofian yksikössä valmistuneita opinnäytteitä.

Teoksen muodostavat yksitoista artikkelia perustuvat kirjoittajien omiin pro gradu -tutkielmiin. Artikkeleissa pohditaan erilaisia ajankohtaisia filosofisia kysymyksiä etiikasta yhteiskuntafilosofiaan ja tieteenfilosofiasta retoriikkaan. Näin ne samalla liittyvät filosofian eri osa-alueisiin ja hyvinkin erilaisiin ajattelusuuntauksiin ja -perinteisiin.

Antologian artikkelien kirjoittajat ovat Kari Angeria, Jonne Arjoranta, Janne Hernesniemi, Jarno Hietalahti, Onni Hirvonen, Saana Jukola, Teea Kortetmäki, Jari Suni, Ari Takalo, Tero Vaaja ja Anssi Vartiainen. Esipuheen filosofian yksikön edustajana on laatinut Olli-Pekka Moisio. Teoksen on toimittanut Hannu Nikulainen.