Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja (65)

Tekijä Laura Aro, Outi Hallia, Timo K. Hautala, Marjo Kumpulainen, Johanna Latvala, Minna Laukkanen, Minna Mäkinen, Ismo Nurmi, Tanja Rovio & Nina Sääskilahti
Julkaisuvuosi 2002
Sivuja 204

ISBN 951-9113-65-7

6., korjattu ja täydennetty painos.

Jargon pyrkii hahmottamaan kokonaiskuvan kulttuuriantropologian alasta. Se esittelee keskeiset englanninkieliset termit ja antaa niille suomenkielisen selityksen. Sisältää myös suomenkielisen hakemiston. Teos soveltuu hyvin myös muiden kulttuuri- ja yhteiskuntatieteiden opiskelijoille ja tutkijoille.