Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja (13)

Tekijä Leena Subra
Julkaisuvuosi 1982
Sivuja 154

ISBN 951-9113-12-6

Jean-Paul Sartre oli epäilemättä vuosisatamme tärkeimpiä filosofeja. ”Critique de la Raison Dialectique” (1960) on monumentaalinen, tavattoman rikas, systeeminä komplisoitu ja kunnianhimoinen kuin myös äärimmäisen vaikeaselkoinen teos.

Suomessa Sartren ”dialektisen järjen kritiikin” lukeneita ei ole montaakaan, eikä siitä ole olemassa ainuttakaan suomenkielistä kokonaistulkintaa. Tältä kannalta Leena Subran työllä on uraauurtava merkitys.