Itseymmärrys Paul Ricoeurin tekstin hermeneutiikassa

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja (68)

Tekijä Pessi Lyyra
Julkaisuvuosi 2003
Sivuja 154

ISBN 951-9113-68-1

Paul Ricœur (1913) on yksi ranskalaisen kielialueen merkittävimmistä hermeneuttisen fenomenologian edustajista.

Pessi Lyyra tarkastelee teoksessaan erityisesti Ricœurin tekstin hermeneutiikkana tunnettua ajattelun vaihetta, mutta teos toimii myös yleisempänä johdantona Ricœurin ajatteluun – ja sen kritiikkiin.