Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja (56)

Tekijä J. E. Salomaa
Julkaisuvuosi 2000
Sivuja 289

ISBN 951-9113-58-4

”Historian probleemista on kuluvan vuosisadan aikana muodostunut aikakauden eniten pohdittuja filosofisia ongelmia. On esiintynyt lukuisia yrityksia syventää historian sekä kohdetta että metodia, jotta ihmistä koskeva tiede, jota sanotaan milloin henkitieteeksi, milloin kulttuuritieteeksi, milloin lyhyesti historiaksi, voitaisiin erottaa muista tieteistä, varsinkin luonnontieteistä. Keskustelu tieteen prinsiipeistä on johtanut vaikeaan ongelmaan historian loogisesta perustasta. Kuitenkin kysymys historian käsitteellisestä rakenteesta, historian logiikasta, on harvoin tullut syvällisen tutkimuksen kohteeksi.”