Sukupuoli Nyt!

Sukupuoli Nyt!

Tekijät Hannele Harjunen & Tuija Saresma (toim.)
Julkaisuvuosi 2012

Sukupuoli nyt! -kirjan artikkelit osoittavat sukupuolen yhteyden lukuisiin muihin kategorioihin – mm. luokkaan, etnisyyteen, ruumiin kokoon – ja kuinka nämä kietoutuvat erottamattomasti yhteen.
Taidetta Tutkimaan

Taidetta tutkimaan

Tekijät Annika Waenerberg & Satu Kähkönen (toim.)
Julkaisuvuosi 2012

Taidetta tutkimaan on Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen taidehistorian tutkijoiden ja opettajien tekemä kirja, jonka artikkeleissa pureudutaan konkreettisesti taidehistorian lähestymistapoihin ja menetelmiin.
Joet

Joet

Tekijä Jevgeni Griškovets
Julkaisuvuosi 2012

Joet on kertomus muistoista, lapsuudesta siperialaisessa pikkukaupungissa. Pienistä, ohikiitävistä hetkistä kuroutuu kokoon hassuja ja traagisia tapahtumia, jotka lukija tunnistaa omiksi kokemuksikseen.
Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung

Tekijä Kaj Noschis
Julkaisuvuosi 2012

Carl Gustav Jung – Vie et psychologie on tiivis yleisesitys Jungin elämästä, hänen psykologisen teoriansa muotoutumisesta, sen keskeisistä teemoista ja metodologisista kysymyksistä. Se nostaa esiin uutta elämänkerrallista tietoa ja pohtii sen valossa Jungin elämän ja hänen teoriansa yhteenkietoutumista.