Tiedon Alkuperästä

Tiedon alkuperästä

Tekijä Juuso Rahkola
Julkaisuvuosi 2004

Friedrich Nietzschen ajattelun lähtökohtia on, että inhimillinen tietoisuus on kiinni ruumiillisissa ennakkoehdoissa. Kirjassaan Rahkola tarkastelee tähän asti vähälle huomiolle jäänyttä Nietzschen naturalismia.
Nuoruus Ja Toivo

Nuoruus ja toivo

Tekijä Marko Lamberg
Julkaisuvuosi 2004

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan voidaan katsoa syntyneen vuonna 1934, jolloin Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu aloitti toimintansa. JYY juhli siis 70-vuotista taivaltaan vuonna 2004, ja osana tuota juhlintaa Kampus Kustannus sai ilon julkaista FT Marko Lambergin laatiman järjestön historiikin.