Historia ja nykyaika

Tekijä J. E. Salomaa
Julkaisuvuosi 2000

Historian probleemista on kuluvan vuosisadan aikana muodostunut aikakauden eniten pohdittuja filosofisia ongelmia. Kysymys historian käsitteellisestä rakenteesta, historian logiikasta, on harvoin tullut syvällisen tutkimuksen kohteeksi.

Kartta historian lähteenä

Tekijä Heikki Rantatupa (toim.)
Julkaisuvuosi 2000

Teoksessa käydään läpi suomalaisen kartografian historiaa sekä esitellään erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia käyttää karttoja sekä historian lähteinä että tutkimustulosten esittämisessä.
Pirun Tusinan Valitsema Hirsipuuta Muistuttava Häkkyrä

Pirun tusinan valitsema hirsipuuta muistuttava häkkyrä

Tekijä Tuuli Lähdesmäki
Julkaisuvuosi 2000

Keskustelut presidentin monumenteista antavat selkeän kuvan siitä, millaisia mielikuvia ja tuntemuksia monumentin saaneet presidentit keskustelijoissa herättävät. Mistä kyseiset presidentit muistetaan ja mitä heihin liittyviä asioita arvostetaan?