Hae toimitusneuvostoon kaudelle 2018!

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) julistaa haettavaksi seuraavat tehtävät:

NELJÄTOISTA (14) JÄSENTÄ KAMPUS KUSTANNUKSEN

TOIMITUSNEUVOSTOON TOIMIKAUDELLE 1.1. – 31.12.2018

 

Kiinnostaisiko sinua tietää miten kirjoja tehdään? Haluatko oppia kirjan taittamista tai muita

taitoja? Hae Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan oman kustantamon Kampus Kustannuksen

toimitusneuvostoon kaudelle 2018!

 

Kampus Kustannus on JYYn alainen, opiskelijavoimin toimiva pienkustantamo. Julkaisusarjassa on

monipuolisesti sekä tieto- että kaunokirjallisuutta. Toimitusneuvosto päättää kustannusohjelmasta

ja sen jäsenet toimivat kirjaprojekteissa kustannustoimittajina ja taittajina. Jäsenten tehtäviin voi

kuulua myös edustusta myyntitapahtumissa sekä muita kustantamoon ja kirjoihin liittyviä asioita.

Toimitusneuvostoon kaivataan innokkaita ja kirjoista kiinnostuneita toimijoita.

Varsinaisten tutkinto-opiskelijoiden lisäksi toimintaan voivat tulla mukaan jatko-opiskelijat ja

yliopiston opettajat. Toimitusneuvoston koko on 14 henkeä.

 

Toimitusneuvostoon haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi hakijan koko

nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, sekä osaaminen ja motivaatio, jotka hakija

toivoo otettavan huomioon valintaa tehtäessä. JYYn jäsenten kohdalla hakemuksesta on käytävä

ilmi myös opiskelijanumero, tiedekunta ja pääaine. Hakemus täytetään hakuajan puitteissa

Korpissa (https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?qid=19420) tai toimitetaan sähköpostitse

ylioppilaskunnan sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle (sopo-asiantuntija@jyy.fi).

 

Esityksen valittavista opiskelijaedustajista yliopistolle tekee valintatoimikunnan ehdotuksesta JYYn

edustajisto kokouksessaan 25.1.2018. Tarvittaessa yleinen valintatoimikunta voi haastatella

hakijoita alkuviikosta viikolla 3.

 

Hakuaika tehtävään alkaa ilmoituksen nähtäville asettamisesta ja päättyy 14.1.2018 klo 23:59.

Lisätietoja: info@kampuskustannus.fi

http://kampuskustannus.fi

JYYn sosiaalipoliittinen asiantuntija Jonna Varsa | sopo-asiantuntija@jyy.fi | 050 307 0540